top of page

hoe mooi is de toekomst

in samenwerking met Dirk Veulemans

“Hoe mooi is de toekomst ?” verdiept zich in een thema dat mensen al sinds het begin der tijden bezig houdt. Deze vraag brengt ook een fantasierijke gedachtenstroom op gang die door tijd en cultuur gekleurd wordt en die in de loop der tijden veelvuldig werd vormgegeven.

“Hoe mooi is de toekomst ?” brengt een eigen weergave van een mogelijke toekomst waarbij oude ideaalbeelden verenigd worden met hedendaagse constructies. De belevingservaring van het oude paradijs aangevuld met hedendaags licht, geluid en muziek die daarbij zouden kunnen horen.

73231643_10220581649514027_3252952854977
bottom of page