top of page

sinus sinus

Sinus sinus kadert in zijn voortdurende zoektocht naar geluidscomponenten die aansluiten bij klarinet. Uit dit onderzoek blijkt dat sinustonen aansluiten bij het hoger register van de basklarinet. 

Dit biedt mogelijkheden voor publieksinteractie, waarbij hij zes sinustonen in interactie laat gaan zowel onderling als met Toon op klarinet.

 

Opnieuw wordt toeschouwer mee-maker en zijn ervaringsdimensies vergroot.

bottom of page